1992 Seiko Turtle

1992 Seiko Turtle with NATO strap!!

·

Talk me through the socks. 

·

Lol. That’s a Corgi ❤️

·

gotta ❤️Them Corgies! 

·

Nice nato man!